KØREKORT

 

Danmarks køreskole underviser i:

• Personbil

Motorcykel
• Taxa
• Traktor og motorredskab.

Køreundervisningen foregår på en manøvrebane, på køreteknisk anlæg og på vejene. Alle steder i en af vores nyere biler.

På manøvrebanen lærer du, hvordan du skal betjene bilen. På det køretekniske anlæg lærer du om fysiske forhold, som spiller ind på kørslen, bl.a. kørsel på glat vej. På vejene modtager du minimum 16 kørelektioner, så du lærer at færdes i trafikken. Når vi sammen vurderer, at du er blevet dygtig nok, indstiller vi dig til en køreprøve.

Du skal være opmærksom på, at køreundervisningen skal foregå i et sammenhængende forløb, hvor der ikke må være afbrydelser på mere end tre måneders varighed.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Køreprøven

Til køreprøven skal du vise, at du kan kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr, og du skal vise, at du kan styre køretøjet rundt på gader og stræder på tilfredsstillende vis.

Køreprøven er den sidste etape, du skal igennem, før du står med kørekortet i hånden. Inden da har du været igennem hele undervisningsforløbet, du har bestået teoriprøven, og du har fået kontrolleret syn, hørelse, førlighed og din generelle helbredstilstand hos en læge.

Hvis du består køreprøven, får du straks et midlertidigt kørekort. Består du ikke prøven, skal du gå op til en ny prøve. Ønsker du at klage over prøven, skal det ske til politimesteren i den politikreds, hvor prøven er afholdt.evner

ForrigeNæste